KATALOG
Przykłady zastosowań pomp
Silniki Diesla z WOM 3000 obrotów
Systemy dla hydroponiki
Usługi inżynieryjne
Prózniowo-wyparne instalacje
Enzymy, drożdże alkoholowe, środki antyseptyczne do produkcji alkoholu
Produkt do higienicznej dezynfekcji
Suszarki z separatorem wilgoci
Hydranty i sprzęt
Kotły na paliwo stałe
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
KATALOG
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
FILTR PRODUKTÓW
Dostępność towaru
Cena , PLN
Rodzaj
Surowe
Wydajność, litr/dzień
Obecność ACS TP
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Wyczyść
Pomoc w doborze
+48 22 390 63 48
Dział sprzedaży
W przypadku jakichkolwiek pytań podczas składania zamówienia, prosimy o kontakt pod wskazanym numerem telefonu.

Lub wypełnij formularz na stronie
Pomoc w doborze

Usługi inżynieryjne

Dostępność towaru
Cena , PLN
0
Producent
0
Rodzaj
0
Surowe
0
Wydajność, litr/dzień
0
Obecność ACS TP
0
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
0
Audyt energetyczny budynków i budowli
Audyt energetyczny budynków i budowliProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006721
75,99 zł
Energoaudyt cykli baromembranowych
Energoaudyt cykli baromembranowychProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006727
106,39 zł
Audyt energetyczny sieci ciepłowniczych
Audyt energetyczny sieci ciepłowniczychProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006729
98,79 zł
Audyt energetyczny sieci wodociągowych
Audyt energetyczny sieci wodociągowychProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006730
91,19 zł
Przedsiębiorstwa ciepłownicze
Przedsiębiorstwa ciepłowniczeProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006734
759,90 zł
Przedsiębiorstwa Wodociągów
Przedsiębiorstwa WodociągówProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006735
759,90 zł
Projektowanie technologiczne
Projektowanie technologiczneProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006759
759,90 zł
Projektowanie węzłów rachunkowych
Projektowanie węzłów rachunkowychProducent:BTS EngineeringRodzaj:Serwis
Pod zamówienie
Kod: 1006761
759,90 zł
Systemy automatycznej kontroli i kontroli odwodnieniaSystemy automatycznej kontroli i kontroli odwodnienia
Systemy automatycznej kontroli i kontroli odwodnieniaProducent:BTS Engineering
Pod zamówienie
Kod: 1006766
759,90 zł
Usługi inżynieryjne

Termin „inżynieria” odnosi się do całego zakresu usług z zakresu doradztwa inżynierskiego o charakterze komercyjnym.

W ramach świadczenia usług inżynierskich Klient otrzymuje konsultacje związane z przygotowaniem i realizacją procesu projektowania systemów zabezpieczeń, ich montażem i uruchomieniem, eksploatacją i konserwacją urządzeń.

Wyróżnia się następujące obszary inżynierii:

 • Inżynieria konsultingowa. Inżynieria, głównie związana z usługami intelektualnymi w zakresie projektowania systemów ochrony obiektów, opracowywania planów budowy, instalacji, rozruchu i nadzoru prac.
 • Inżynieria technologiczna. Dostarczenie klientowi technologii niezbędnych do stworzenia systemu bezpieczeństwa obiektu i jego eksploatacji (umowy na transfer doświadczenia i wiedzy produkcyjnej), opracowanie projektu.

Nasze Usługi:

 • opracowanie studium wykonalności, przegląd obiektu;
 • organizacja przetargów;
 • uzyskanie całego tomu pozwoleń na projektowanie;
 • opracowanie projektu, jego zatwierdzenie i ekspertyza;
 • opracowanie i zatwierdzenie dokumentacji roboczej;
 • nadzory techniczne i architektoniczne;
 • wsparcie projektowe, zarządzanie i kontrola procesu budowlanego.

Opracowanie specyfikacji technicznych

W porozumieniu z Klientem opracowujemy specyfikacje techniczne dotyczące projektowania i wyposażenia obiektów w systemy bezpieczeństwa.

SIWZ jest materiałem źródłowym do stworzenia projektu systemu bezpieczeństwa obiektu. Dlatego SIWZ powinna przede wszystkim zawierać główne wymagania techniczne dotyczące projektowania systemu bezpieczeństwa oraz odpowiadać na pytanie, co ten system powinien robić, jak powinien działać i na jakich warunkach.

Co do zasady etap sporządzania SIWZ poprzedzony jest oględzinami obiektu, które kończy się sporządzeniem aktów oględzin. To właśnie akty kontrolne stanowią podstawę dokumentu SIWZ.

W SIWZ szczegółowo opisano wszystkie wymagania funkcjonalne i użytkowe systemu. Im bardziej szczegółowe są warunki zamówienia, tym mniej sporów będzie powstawać między klientem a deweloperem podczas testów akceptacyjnych.

SIWZ jest więc dokumentem umożliwiającym zarówno deweloperowi, jak i klientowi zaprezentowanie finalnego produktu, a następnie sprawdzenie zgodności z wymaganiami.

Dokument SIWZ powinien więc w istocie odzwierciedlać wszystkie wymagania dla projektowanego systemu, zidentyfikowane na etapie opracowania analitycznego obiektu, który ma być wyposażony.

Przybliżony układ SIWZ na wyposażenie obiektu w system bezpieczeństwa.

 1. Nazwa i zakres.
 2. Podstawa rozwoju.
 3. Cel i cel opracowania.
 4. Źródła rozwoju.
 5. Wymagania techniczne:
 • Skład projektowanego systemu.
 • Wskaźniki celu systemu.
 • Wymagania dotyczące niezawodności systemu.
 • Wymagania produkcyjne.
 • Wymagania dotyczące poziomu unifikacji i standaryzacji.
 • Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
 • Wymagania montażowe.
 • Warunki pracy.
 • Dodatkowe wymagania.
 1. Wskaźniki ekonomiczne.
 2. Etapy i stadia rozwoju.
 3. Zlecenie kontroli i odbioru.
 4. Wytyczne.

Dokumentacja projektowa

Zgodnie z Regulaminem w sprawie składu części dokumentacji projektowej oraz wymagań co do ich treści, zatwierdzonym przez Główny dokument projektowy jest dokumentacja projektowa. Dokumentacja projektowa jest przesyłana przez klienta do wglądu i w przypadku pozytywnego wniosku z badania państwowego jest przez niego zatwierdzana. Objętość dokumentacji projektowej z reguły jest niewystarczająca do budowy obiektu: brakuje w niej niezbędnych specyfikacji i wymaganego poziomu szczegółowości. Dokumentacja projektowa zawiera tylko główne rozwiązania techniczne, które pozwalają ocenić ich bezpieczeństwo, a także wykazać techniczną wykonalność (aw niektórych przypadkach ekonomiczną) realizacji inwestycji.

 • W celu wdrożenia rozwiązań technicznych zawartych w dokumentacji projektowej podczas procesu budowy opracowywana jest dokumentacja robocza, składająca się z dokumentów tekstowych, rysunków roboczych oraz specyfikacji urządzeń i wyrobów.

Etapy projektowania:

 • Jednoetapowy projekt realizowany jest z równoległym opracowaniem dokumentacji projektowej i roboczej, przy czym opracowanie dokumentacji roboczej nie może poprzedzać opracowania dokumentacji projektowej.
 • Prowadzony jest dwuetapowy projekt z konsekwentnym opracowywaniem dokumentacji projektowej i roboczej.
 • Projekt trójetapowy (propozycja przedprojektowa, projekt, dokumentacja robocza) - dla obiektów V, IV kategorii złożoności oraz dla obiektów III kategorii złożoności z niewystarczającą listą pozwoleń wstępnych.

Wstępne dane do projektowania.

Kodeks Urbanistyki przewiduje obowiązek przekazania projektantowi przez klienta następujących danych wstępnych:

 • Plan urbanistyczny działki.
 • Wyniki badań inżynierskich (z reguły składają się na nie wyniki badań inżynieryjno-geodezyjnych, inżynieryjno-geologicznych itp.).
 • Specyfikacje podłączenia do sieci inżynieryjnych.

Z reguły do opracowania dokumentacji projektowej wymagane są następujące dodatkowe dane początkowe:

 • Zezwolenie Komisji Kontroli Państwowej, Wykorzystywania i Ochrony Zabytków Historii i Kultury (dla obiektów znajdujących się w strefie ochrony nieruchomych zabytków historii i kultury).
 • Zatwierdzone wytyczne projektowe.
 • Zatwierdzone zadanie technologiczne (dla obiektów o specjalnej technologii).
 • Rzuty inwentaryzacyjne okolicznych budynków.
 • Rysunki wymiarowe (dla obiektów rekonstrukcyjnych).
 • Wstępne dane i wymagania dotyczące środków obrony cywilnej i inżynierii kryzysowej.

Komponowanie dokumentacji projektowej i roboczej.

Uregulowany jest ogólny skład dokumentacji projektowej. Zgodnie z tymi dokumentami dokumentacja projektowa składa się z reguły z następujących sekcji:

 • Notatka wyjaśniająca.
 • Schemat organizacji planistycznej działki.
 • Rozwiązania konstrukcyjne i przestrzenne.
 • Informacje o urządzeniach inżynieryjnych, sieciach wsparcia inżynieryjno-technicznego, wykaz środków inżynieryjno-technicznych, treść rozwiązań technologicznych (zawiera 7 podrozdziałów: system zasilania; system wodociągowy; system kanalizacyjny; ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja, sieci ciepłownicze sieci komunikacyjne, gaz systemowy, rozwiązania technologiczne).
 • Projekt organizacji budowy.
 • Lista działań na rzecz ochrony środowiska.
 • Środki zapewniające bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 • Szacunek budowy projektów budowy kapitału.
 • Inna dokumentacja w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
Filtr towarów
Dostępność towaru
Cena , PLN
Rodzaj
Surowe
Wydajność, litr/dzień
Obecność ACS TP
Przetwarzanie poalkoholowe bardowie
Wyczyść
Używamy plików cookie, aby strona była dla Ciebie lepsza.