KATALOG
Przykłady zastosowań pomp
Silniki Diesla z WOM 3000 obrotów
Systemy dla hydroponiki
Usługi inżynieryjne
Prózniowo-wyparne instalacje
Enzymy, drożdże alkoholowe, środki antyseptyczne do produkcji alkoholu
Produkt do higienicznej dezynfekcji
Suszarki z separatorem wilgoci
Hydranty i sprzęt
Kotły na paliwo stałe
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
KATALOG
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
FILTR PRODUKTÓW
Dostępność towaru
Cena , PLN
Materiał
Zasilanie
Moc, kW
Wyczyść
Pomoc w doborze
+48 22 390 63 48
Dział sprzedaży
W przypadku jakichkolwiek pytań podczas składania zamówienia, prosimy o kontakt pod wskazanym numerem telefonu.

Lub wypełnij formularz na stronie
Pomoc w doborze

Mikrofiltracja

Dostępność towaru
Cena , PLN
0
Materiał
0
Zasilanie
0
Moc, kW
0

Procesy membranowe do separacji mediów ciekłych znalazły zastosowanie w szeregu podstawowych technologii przemysłu celulozowo-papierniczego: oczyszczanie przesączy po bieleniu celulozy, roztwory powłokowe , produkty uboczne, tworzenie schematów niskoodpadowych w technologiach przetwórczych w wielu zakłady wiodących firm produkujących papier i tekturę. Przedsiębiorstwa celulozowo-papiernicze są głównymi konsumentami czystej wody, różnego rodzaju zasobów energetycznych oraz szerokiej gamy produktów chemicznych. W działających przedsiębiorstwach stosowane są zmodyfikowane technologie i urządzenia wielu producentów z różnych okresów produkcji. Każde działające dziś przedsiębiorstwo ma swoje specyficzne przepływy produkcyjne. Proces produkcji pulpy siarczynowej jest bardzo elastyczny w porównaniu z technologią pulpy siarczkowej, pozwalając na produkcję różnych rodzajów pulpy, co jest zaletą przy budowaniu strategii marketingowej firmy papierniczej. Odwrotną stroną metody siarczynowo-celulozowej są zagadnienia związane z ochroną środowiska, których koszt ochrony ma negatywny wpływ na koszty produkcji. W krajach europejskich w produkcji dominuje roztwarzanie siarczynowe na bazie magnezu. Zarówno baza sodowa, jak i magnezowa pozwalają na stosowanie środków regeneracyjnych. Regeneracja chemii kuchennej w ilości do 90% wpływa pozytywnie na koszty produkcji.

Jednocześnie dostępne lignosulfoniany można wyodrębnić z ługu odpadowego i sprzedawać jako oddzielne produkty handlowe. Pomimo komercyjnej atrakcyjności lignosulfonianów i znacznego wolumenu przetwórstwa drewna w Rosji, potencjał produkcji lignosulfonianów powstałych w wyniku roztwarzania drewna w Rosji nie znajduje odpowiedniego zastosowania przemysłowego i stwarza trudności środowiskowe dla celulozowni siarczynowych. Dzieje się tak na tle rosnącego importu lignosulfonianów do Rosji z krajów, których przedsiębiorstwa przetwarzają drewno tak kompleksowo, jak to tylko możliwe, a tym samym opłacalnie. Stabilizację i poprawę cech jakościowych i właściwości użytkowych lignosulfonianów stosowanych jako dodatki powierzchniowo czynne można osiągnąć przez ich oczyszczenie z zanieczyszczeń mineralnych i frakcjonowanie według masy cząsteczkowej przez ultrafiltrację. Izolacja lignosulfonianów , ich zagęszczanie i oczyszczanie odbywa się na instalacjach do ultrafiltracji membranowej , które pozwalają na produkcję koncentratu frakcji wysokocząsteczkowej lignosulfonianów oraz filtratu frakcji niskocząsteczkowej, który może być dodatkowo skoncentrowany na dodatkowym jednostka membranowa. Stosując dostępne na rynku elementy membranowe możliwe jest doprowadzenie stężenia ciał stałych w koncentracie do 25-28 %. Główną część części stałych koncentratu reprezentować będą lignosulfoniany o dużej masie cząsteczkowej o wymiarach geometrycznych 80-100 nm.

W przesączu będzie obecna frakcja o niskiej masie cząsteczkowej, mniejsza niż 50 nm . Oprócz lignosulfonianów o małej masie cząsteczkowej do przesączu przechodzą hydroksykwasy , kwasy karboksylowe i sole . Jeśli to konieczne, w innych frakcjach lignosulfonianów pod względem masy cząsteczkowej dobiera się membranę z pożądanym odcięciem zgodnie z wielkością zatrzymanych frakcji. Procesy membranowe są obecnie integrowane z technologiami produkcji masy włóknistej głównie poprzez proces siarczanowy. Pionierem w tej technologii była firma Metsäliitto (Finlandia), która w 1975 roku uruchomiła komercyjnie instalację membranową do przetwarzania ługu siarczanowego. Obecnie w przedsiębiorstwach przemysłu celulozowo-papierniczego w krajach zaawansowanych technologicznie działa ponad 50 takich zakładów membranowych. Proces filtracji membranowej można realizować na membranach ceramicznych, które umożliwiają filtrację w wysokich temperaturach, co korzystnie wpływa na wydajność instalacji, bez korekty pH roztworu. Zastosowanie standardowych modułów membranowych umożliwia obniżenie kosztów kapitałowych produkcji instalacji, a sama „stopniowa” zasada budowy systemów przemysłowych umożliwia wykonanie instalacji, której wydajność można zmienić poprzez dodanie lub usunięcie określonej liczby modułów membranowych z eksploatacji. Eksploatacja instalacji odbywa się z reguły w trybie pełnej automatyzacji z wydawaniem niezbędnych sygnałów do systemu sterowania procesami przedsiębiorstwa i archiwizacją parametrów instalacji. Różnorodność wyzwań produkcyjnych, przed którymi stoi przemysł celulozowo-papierniczy podczas opracowywania nowych rodzajów produktów lub obniżania kosztów produkcji podczas eksploatacji istniejącego sprzętu, narzuca potrzebę integracji różnych procesów i technologii. Technologie membranowe oparte na niezawodnej, nowoczesnej podstawie elementów z szerokim wyborem rozmiarów porów membrany, geometrii kanałów membrany i różnorodności materiałów membrany pozwalają nam zaoferować ekonomiczne rozwiązanie. TECHNOLOGIE MEMBRANOWE FILTROWANIE ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH I MEDIÓW Przemysł mleczarski Mikrofiltracja mleka odtłuszczonego Otrzymywanie koncentratu białka kazeinowego Ultrafiltracja mleka odtłuszczonego/normalizowanego Produkcja ultrafiltrowanego twarogu Nanofiltracja serwatki Zagęszczanie mleka.)

Przemysł spożywczy Produkcja pektyn z wtórnych surowców roślinnych Zagęszczanie Białko jaj Klarowanie soków owocowych Produkcja żelatyny Kompleksowe przetwarzanie soi Regeneracja solanek Otrzymywanie skrobi ziemniaczanej Produkcja syropów glukozowo-fruktozowych Przetwarzanie wywaru poalkoholowego Produkcja wina Biotechnologia Oczyszczanie i zagęszczanie białek Oczyszczanie i zagęszczanie enzymów Oczyszczanie i zagęszczanie aminokwasów Separacja mikroorganizmów komórki podczas biosyntezy e Produkcja antybiotyków Sterylizacja, zagęszczanie leków Produkcja ekstraktów roślinnych Przygotowywanie roztworów technologicznych w biotechnologii Produkcja substancji biologicznie czynnych Produkcja witamin Przemysł chemiczny Koncentracja soli Produkcja polimerów Odzysk barwników Produkcja półproduktów Separacja produktów syntezy Koncentracja tlenku tytanu Proces odzysk wody Produkcja specjalistycznych produktów chemicznych Przygotowanie chemikaliów do syntezy chemicznej Rozdzielanie złożonych mieszanin Oczyszczanie ścieków Przetwarzanie chłodziw Regeneracja roztworów odtłuszczających Regeneracja roztworów detergentów Oczyszczanie ścieków z przemysłu mleczarskiego Oczyszczanie ścieków z produkcji żywności Oczyszczanie ścieków z przemysłu skrobi i syropu Odzysk wody procesowej Odzysk specjalistycznych rozwiązań Regeneracja produktów przemysłowych ze ścieków Nasze usługi - dobór membran s do przeprowadzenia procesu filtracji; - wybór optymalnych trybów filtracji; - dobór i optymalizacja cyklogramu regeneracji membrany; - testy laboratoryjne; - kompleksowa weryfikacja technologii i danych wstępnych Klienta do etapu projektowania; - testy pilotażowe; - opracowanie próbek produktów; - uzyskanie wstępnych danych do projektowania przemysłowych systemów filtracji; - produkcja instalacji przemysłowych; - audyt działających instalacji membranowych; - dostawa membran i modułów do budowy instalacji filtracyjnych. Procesy membranowe - mikrofiltracja; - ultrafiltracja; - nanofiltracja ; - odwrócona osmoza. Elementy membranowe - zwijane (spiralne); - puste włókno; - płaski arkusz); - rurowe jedno- i wielokanałowe. Materiał membrany Membrany ceramiczne: α-Al2O 3 , γ-Al2O3 , TiO2 , ZrO2 , SiO2 . Membrany polimerowe: kompozytowe, poliestrowe, polipropylenowe, polisulfonowe / polieterosulfonowe , polisulfonamidowe , fluoropolimerowe, octan celulozy. Wielkość porów membrany Membrany ceramiczne Mikrofiltracja: 1,4, 1,0, 0,8, 0,6, 0,4, 0,2 µm Ultrafiltracja: 100, 70, 50, 30, 10 nm Nanofiltracja : 5, 3, 1, 0,9 nm Membrany polimerowe Mikrofiltracja: 0,8, 0,5, 0,4, 0,2 µm Ultrafiltracja: 100, 80, 50, 40, 20, 10, 5, 1 kDa Nanofiltracja : selektywność MgSO4 ≥90%, 98% Odwrócona osmoza: selektywność NaCl ≥90%, 98%, 99% Moduły membran są sanitarne; - industrial.KO

Filtr towarów
Dostępność towaru
Cena , PLN
Materiał
Zasilanie
Moc, kW
Wyczyść
Używamy plików cookie, aby strona była dla Ciebie lepsza.