KATALOG
Przykłady zastosowań pomp
Silniki Diesla z WOM 3000 obrotów
Systemy dla hydroponiki
Usługi inżynieryjne
Prózniowo-wyparne instalacje
Enzymy, drożdże alkoholowe, środki antyseptyczne do produkcji alkoholu
Produkt do higienicznej dezynfekcji
Suszarki z separatorem wilgoci
Hydranty i sprzęt
Kotły na paliwo stałe
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
KATALOG
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
FILTR PRODUKTÓW
Dostępność towaru
Cena , PLN
Producent
Materiał
Zasilanie
Moc, kW
Wyczyść
Pomoc w doborze
+48 22 390 63 48
Dział sprzedaży
W przypadku jakichkolwiek pytań podczas składania zamówienia, prosimy o kontakt pod wskazanym numerem telefonu.

Lub wypełnij formularz na stronie
Pomoc w doborze

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Dostępność towaru
Cena , PLN
0
Producent
0
Materiał
0
Zasilanie
0
Moc, kW
0

FILTRACJA ELEKTROLITÓW, ROZTWORÓW CHEMICZNYCH, PŁYNÓW BIOLOGICZNYCH

Niezbędną i integralną częścią procesu technologicznego realizowanego w nowoczesnej produkcji galwanicznej jest filtracja elektrolitów, roztworów chemicznych (niekiedy w połączeniu z powietrzem), które gromadzą w procesach metalizacji znaczną ilość produktów reakcji, zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych . Obecność nawet niewielkiej ilości szkodliwych zanieczyszczeń, zanieczyszczeń w kąpieli galwanicznej, narusza stabilność, obniża wydajność elektrolitu i pogarsza jakość osadzanej powłoki metalowej. Roztwory do chemicznej obróbki powierzchni, które nie są poddawane filtracji i regeneracji i są zwykle zużywane w dużych ilościach, mogą być jedną z głównych pozycji kosztowych w branży galwanotechnicznej.

Filtracja kąpieli głównej procesowej i kąpieli pomocniczej do obróbki powierzchni wydłuża żywotność roztworów chemicznych, poprawia jakość galwanizacji i ogólną energochłonność produkcji.

Firma oferuje wielofunkcyjne jednostki filtracyjne służące do filtracji, mikrofiltracji, precyzyjnego oczyszczania różnych roztworów chemicznych i biologicznych, cieczy, zawiesin, z zanieczyszczeń mechanicznych i organiczno/nieorganicznych, zanieczyszczeń, zawiesin itp.

JEDNOSTKA FILTRUJĄCA Z FILTREM WORKOWYM

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Jednostka filtrująca z filtrem workowym służy do mechanicznego oczyszczania i usuwania stałych cząstek metali, szlamu, zawieszonych mikrocząstek, zanieczyszczeń koloidalnych i zanieczyszczeń z cieczy. Zespół filtrujący FKM-118 z filtrem workowym składa się z kolumny filtracyjnej wykonanej z wysokowytrzymałego żaroodpornego polipropylenu (lub stali odpornej na korozję) i zawiera ramę nośną ze zbiornikiem przygotowawczym, odśrodkową pompę chemiczną, kurki odcinające, ciśnienie manometr z separatorem membranowym, wyłącznikiem przeciwwilgociowym, armaturą rurociągową i osprzętem technologicznym.

Do filtrowania cieczy i usuwania cząstek mechanicznych stosuje się filtry workowe, wykonane z różnych materiałów hydrofilowych odpornych chemicznie, które charakteryzują się dużą powierzchnią filtracji, niskim oporem hydraulicznym, dużą przepustowością i dużą zdolnością do zatrzymywania zanieczyszczeń. Do pompowania cieczy stosuje się odśrodkowe pompy chemiczne (NTS.201/NTS.205) ze sprzęgłem magnetycznym, które charakteryzują się wysoką wydajnością objętościową, mają całkowicie szczelną konstrukcję i umożliwiają pompowanie gorących i chemicznie agresywnych cieczy o różnych klasach zagrożenia. Jednostki filtracyjne z filtrami workowymi mogą być stosowane do ekstrakcji i zbierania osadów stałych (w tym zawierających odpady metali nieżelaznych i szlachetnych)

* Włóknina igłowana monofilament polipropylenowy o asymetrycznej strukturze

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE FKM. Polipropylen o wysokiej wytrzymałości (maksymalna temperatura filtrowanej cieczy - 80°C, ciśnienie do 4 bar). Stal nierdzewna stal m.08X18H10/St.304 (maksymalna temperatura filtrowanej cieczy - 120°C, ciśnienie do 8 bar). Stal nierdzewna stal m.03X17H13M3/St.316 (maksymalna temperatura cieczy - 140°C, ciśnienie do 10 bar). FILTRY WORKOWE wykonane są z chemoodpornych materiałów hydrofilowych: nietkanego igłowanego włókna PP, monofilamentowego włókna poliamidowego (siatka NMO), nietkanej prasowanej tkaniny poliestrowej, prasowanego włókna PTFE lub siatki tkanej ze stali nierdzewnej. stal m.03X16H15M3. Filtry workowe nazywane są „filtrami wgłębnymi” (cząstki mechaniczne są zatrzymywane przez strukturę powierzchniową i wgłębną filtra). Filtry workowe charakteryzują się dużą powierzchnią filtracji, niskim oporem hydraulicznym, wysokim współczynnikiem przenoszenia masy i dużą zdolnością zatrzymywania zanieczyszczeń. Zewnętrzna powierzchnia włókninowych filtrów workowych jest kalandrowana (aby zapobiec przedostawaniu się włókien do filtratu). Szycie filtrów workowych metodą zgrzewania ultradźwiękowego lub szycia. Mocowanie filtrów workowych za pomocą wszytych plastikowych kołnierzy uszczelniających lub lutowanych stalowych pierścieni ze stali sprężynowej.

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

CHEMICZNE POMPY ODŚRODKOWE („NTS”, Chiny; „Iwaki”, Japonia). Do pompowania cieczy stosuje się odśrodkowe (bezuszczelkowe) pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym, które mają całkowicie szczelną konstrukcję (moment obrotowy silnika elektrycznego przenoszony jest na wirnik pompy za pomocą pola magnetycznego, bez kontaktu wału z ścieżką przepływu ), które charakteryzują się wysoką wydajnością objętościową i zapewniają bezpieczne tłoczenie gorących, toksycznych i chemicznie agresywnych cieczy o różnych klasach zagrożenia. W zależności od składu chemicznego i temperatury filtrowanej cieczy kształtki rurociągu wlotowego oraz elementy części przepływowej pompy wykonane są z poliuretanu (PP) lub fluoroplastu (PVDF). Uszczelki obudowy pompy chemicznej: fluorowane (VITON), etylenowo-propylenowe (EPDM) lub kauczuk nitrylowy (NBR).

JEDNOSTKA FILTRACYJNA Z FILTRAMI WORKOWYMI

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Zespół filtracyjny z filtrami workowymi służy do mechanicznego oczyszczania i usuwania stałych cząstek metali, szlamu, zawieszonych mikrocząstek, zanieczyszczeń koloidalnych, zawiesin z roztworów chemicznych, płynów technicznych. Instalacja filtracyjna z filtrami workowymi składa się z 2 zbiorników filtracyjnych wykonanych z wysokowytrzymałego żaroodpornego polipropylenu (lub odpornej na korozję stali nierdzewnej), metalowej ramy nośnej ze zbiornikiem przygotowawczym, wysokowydajnej odśrodkowej pompy chemicznej, zaworów odcinających, manometrów z separatory membranowe, wyłącznik przeciwwilgociowy, armatura rurociągowa i urządzenia technologiczne.

Do usuwania cząstek mechanicznych stosuje się filtry workowe, wykonane z różnych chemoodpornych materiałów hydrofilowych, które charakteryzują się dużą powierzchnią filtracji, niskim oporem hydraulicznym, dużą przepustowością i dużą zdolnością do zatrzymywania zanieczyszczeń. Do pompowania cieczy stosuje się odśrodkowe pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym, które mają wysoką sprawność objętościową, mają całkowicie szczelną konstrukcję i umożliwiają pompowanie gorących, toksycznych i chemicznie agresywnych cieczy o różnych klasach zagrożenia. Jednostki filtracyjne z filtrami workowymi mogą być stosowane do ekstrakcji i zbierania osadów stałych (w tym zawierających odpady metali nieżelaznych i szlachetnych)

Jednostka została wyprodukowana zgodnie z wymaganiami technicznymi.

Gwarancja na sprzęt filtrujący: 24 miesiące

* Włóknina igłowana monofilament polipropylenowy o asymetrycznej strukturze

* Możliwa krótkotrwała praca w trybie awaryjnym przy temperaturze przekraczającej 95°С

WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁOWE FKM. Polipropylen o wysokiej wytrzymałości (max temperatura filtrowanej cieczy - 80°C, max ciśnienie - 4 bar). Stal nierdzewna m.08X18H10/St.304 (max temperatura filtrowanej cieczy - 120°C, max ciśnienie - 8 bar). Stal nierdzewna m.03X17H13M3/St.316 (maksymalna temperatura cieczy - 140°C, maksymalne ciśnienie - 10 bar). Odpowiada warunkom pracy UHL3 по 15150-97. FILTRY WORKOWE wykonane są z wysokiej jakości hydrofilowych materiałów polimerowych: włókniny igłowane włókno PP, monofilamentowe włókno poliamidowe (siatka NMO), włóknina poliestrowa, prasowane włókno PTFE, tkana siatka ze stali nierdzewnej ( m.03X16H15M3). Filtry workowe odnoszą się do „filtrów wgłębnych” (cząstki mechaniczne są zatrzymywane przez strukturę powierzchni i głębokości filtra). Filtry workowe charakteryzują się dużą powierzchnią filtracji, niskim oporem hydraulicznym, wysokim współczynnikiem przenoszenia masy i dużą zdolnością zatrzymywania zanieczyszczeń. Zewnętrzna powierzchnia włókninowych filtrów workowych jest kalandrowana (aby zapobiec przedostawaniu się włókien do filtratu). Zszywanie szwów filtrów workowych metodą zgrzewania ultradźwiękowego lub zszywania. Mocowanie filtrów workowych za pomocą wszytych kołnierzy uszczelniających lub lutowanych stalowych pierścieni ze stali sprężynowej.

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Selektywność (ocena) filtrów workowych:

POMPY CHEMICZNE ZE SPRZĘGŁEM MAGNETYCZNYM ("NTS", Chiny; "Iwaki", Japonia). Do pompowania cieczy stosuje się odśrodkowe (bezuszczelkowe) pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym, które mają całkowicie szczelną konstrukcję (moment obrotowy silnika elektrycznego przenoszony jest na wirnik pompy za pomocą pola magnetycznego, bez kontaktu wału z drogi przepływu), które charakteryzują się wysoką wydajnością objętościową i zapewniają bezpieczne pompowanie gorących i chemicznie agresywnych cieczy, różnych klas zagrożenia. W zależności od składu chemicznego i temperatury filtrowanej cieczy elementy części przepływowej pompy wykonane są z poliuretanu (PP) lub fluoroplastu (PVDF). Uszczelki obudowy pompy z kauczuku fluorowego (VITON) lub etylenowo-propylenowego (EPDM).

JEDNOSTKA FILTRUJĄCA (INSTALACJA DO FILTRACJI ROZTWORÓW CHEMICZNYCH, ELEKTROLITÓW, CIECZY TECHNICZNYCH)

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Jednostka filtracyjna służy do filtrowania roztworów chemicznych, elektrolitów, płynów technicznych, usuwania cząstek mechanicznych, zawieszonych mikrocząstek, związków koloidalnych, zanieczyszczeń organicznych, zanieczyszczeń itp. z płynnych mediów technologicznych. Instalacja filtracyjna składa się ze zbiornika filtracyjnego wykonanego z wysokowytrzymałego (żaroodpornego) polipropylenu i zawiera ramę nośną ze zbiornikiem przygotowawczym, zaworami odcinającymi i sterującymi, manometrem z separatorem membranowym, wyłącznikiem odpornym na wilgoć, armatura rurociągowa i wyposażenie technologiczne.

Aby zapewnić pracę zespołu filtrującego i pompowania cieczy, stosuje się odśrodkowe pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym, które mają całkowicie hermetyczną konstrukcję, mają wysoką sprawność objętościową i umożliwiają pompowanie gorących, toksycznych i chemicznie agresywnych cieczy o różnych klasach zagrożenia. Do filtracji cieczy chemicznych stosuje się filtry kasetowe (wkładowe) typu głębokiego, o dużej pojemności retencyjnej, charakteryzujące się wysoką odpornością chemiczną i bakteryjną oraz zapewniające niski spadek ciśnienia i długą żywotność wkładu filtracyjnego.

Urządzenie wyprodukowane zgodnie z wymaganiami technicznymi

* Wersja materiałowa urządzenia wielofunkcyjnego: wysokowytrzymały żaroodporny polipropylen (TS-PP)

* Możliwa krótkotrwała praca w trybie awaryjnym przy temperaturze przekraczającej 95°С

Jednostka filtrująca do filtracji elektrolitów do chromowania

* Wersja materiałowa urządzenia wielofunkcyjnego: fluoroplastik, polichlorek winylu

WYDAJNOŚĆ MATERIAŁU FMU. Polipropylen (maksymalna temperatura cieczy - 80°С, krótkotrwale do ~95°С). Związek polichlorku winylu (dla elektrolitów do chromowania, maksymalna temperatura cieczy - 65°C). Fluoroplast PVDF (maksymalna temperatura cieczy - 20°C). Nadaje się do warunków pracy FILTRY WKŁADOWE . Do usuwania cząstek mechanicznych i zanieczyszczeń organicznych, zanieczyszczeń z cieczy stosuje się filtry kasetowe (wkładowe) typu wgłębnego, z teksturowanych włókien polipropylenowych, filtry membranowe z plisowanego hydrofilowego polieterosulfonu lub filtry z drobnoziarnistym węglem aktywnym („Silcarbon”). Filtry nabojowe (wkładowe) są wykonane określoną techniką nawijania teksturowanych nici polipropylenowych, ze wzrostem gęstości ułożenia promieniowego od warstw zewnętrznych do warstw wewnętrznych. Różna gęstość ułożenia nici PP pozwala na uzyskanie różnej przepustowości wkładu filtracyjnego i zapewnia filtrację zarówno strukturą powierzchniową wkładu filtracyjnego jak i na całej głębokości promieniowo ułożonych warstw nici PP, zapewniając efekt filtracji głębokiej (objętościowej) i pozwalając na zatrzymanie dużych cząstek mechanicznych i zawieszonych mikrocząstek, o wielkości od 1 do 50 mikronów.

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

POMPY CHEMICZNE ZE SPRZĘGŁEM MAGNETYCZNYM”, . Pompy odśrodkowe (chemiczne) ze sprzęgłem magnetycznym mają konstrukcję całkowicie szczelną (moment obrotowy silnika elektrycznego przenoszony jest na wirnik pompy za pomocą pola magnetycznego, bez kontaktu wału z częścią przepływową pompy), posiadają wysoką wydajność ( do 54 m3/h), wysokiego podnoszenia (do 27 m) i zapewniają bezpieczne (bezszczelne) tłoczenie gorących, toksycznych i chemicznie agresywnych cieczy o różnych klasach zagrożenia. W zależności od składu chemicznego i temperatury pompowanej cieczy elementy toru przepływu pompy wykonane są z poliuretanu (PP), fluoroplastu (PVDF) lub stali nierdzewnej (m.03Kh17N13M3).

JEDNOSTKA FILTRUJĄCA

(URZĄDZENIA DO FILTRACJI ELEKTROLITU)

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Jednostka filtrująca służy do usuwania cząstek mechanicznych, szlamu, zawieszonych mikrocząstek, zanieczyszczeń koloidalnych, zanieczyszczeń organicznych, z roztworów chemicznych, elektrolitów, cieczy technicznych skłonnych do krystalizacji rozpuszczonych substancji zawierających metalowe cząstki ścierne (w galwanizacji służy do filtrowania elektrolitów elektrochemicznych niklowanie, miedziowanie). Instalacja filtracyjna składa się ze zbiornika filtracyjnego wykonanego z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości i zawiera ramę nośną ze zbiornikiem przygotowawczym, zawory odcinające i sterujące, manometr z separatorem membranowym, wyłącznik przeciwwilgociowy, armaturę rurociągową oraz osprzęt technologiczny .

Do zapewnienia pracy zespołu filtrującego zastosowano odśrodkową pompę chemiczną (MDH-352/MDH-367) z uszczelnieniem mechanicznym, która charakteryzuje się wysoką wydajnością, wysoką wydajnością podawania i umożliwia pompowanie gorących, lepkich, krystalizujących i chemicznie agresywnych cieczy. Do filtracji roztworów chemicznych stosuje się elektrolity, filtry wkładowe (wkładowe) typu głębokiego

, wysoka odporność chemiczna, wysoka retencja, niski spadek ciśnienia i długa żywotność wkładu filtrującego.

Urządzenie wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi

* Wzmocniony żaroodporny polipropylen

*W trybie awaryjnym możliwe jest chwilowe przekroczenie temperatury do 95°C

WYDAJNOŚĆ MATERIAŁU FMU. Polipropylen (maksymalna temperatura cieczy - 80°C, krótkotrwale do - 95°C). Mieszanka PVC (maksymalna temperatura cieczy - 60°C). Fluoroplast PTFE (maksymalna temperatura cieczy - 120°C). Zgodne z warunkami pracy FILTRY WKŁADOWE. Do usuwania cząstek mechanicznych i zanieczyszczeń organicznych, zanieczyszczeń z cieczy stosuje się filtry kasetowe (wkładowe) typu wgłębnego, z teksturowanych włókien polipropylenowych, filtry membranowe z plisowanego hydrofilowego polieterosulfonu lub filtry z drobnoziarnistym węglem aktywnym („Silcarbon”). Filtry nabojowe (wkładowe) są wykonane określoną techniką nawijania teksturowanych nici polipropylenowych, ze wzrostem gęstości ułożenia promieniowego od warstw zewnętrznych do warstw wewnętrznych. Różna gęstość ułożenia nici PP pozwala na uzyskanie różnej przepustowości wkładu filtracyjnego i zapewnia filtrację zarówno strukturą powierzchniową wkładu filtracyjnego jak i na całej głębokości promieniowo ułożonych warstw nici PP, zapewniając efekt filtracji głębokiej (objętościowej) i pozwalając na zatrzymanie dużych cząstek mechanicznych i zawieszonych mikrocząstek, o wielkości od 1 do 50 mikronów.

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

POMPY CHEMICZNE Z USZCZELNIAMI KOŃCOWYMI (MDH, Chiny; Iwaki, Japonia). Odśrodkowe pompy chemiczne z uszczelnieniami mechanicznymi charakteryzują się dużą wydajnością objętościową, mogą pracować w trybie „na sucho” (bez uszkadzania dynamicznych części pompy) oraz zapewniają równomierne dostarczanie i pompowanie cieczy chemicznych, zawiesin, podatnych na krystalizację rozpuszczonych substancji , tworzenie soli, wodorotlenków metali, w tym zawierające cząstki metalu, zawieszone mikrocząstki, ścierne zanieczyszczenia mechaniczne. W zależności od składu chemicznego i temperatury pompowanej cieczy elementy armatury rurociągowej oraz część przepływową pompy mogą być wykonane z poliuretanu (PP), fluoroplastiku (PVDF) lub stali nierdzewnej (m.03Kh17N13M3). Uszczelnienia korpusu pompy magnetycznej: kauczuk fluorowy (VITON), kauczuk etylenowo-propylenowy (EPDM) lub kauczuk nitrylowy (NBR).

JEDNOSTKA FILTRUJĄCA

(URZĄDZENIA DO FILTRACJI ELEKTROLITU)

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Jednostka filtrująca służy do wstępnej („zgrubnej”) i późniejszej precyzyjnej („dokładnej”) filtracji roztworów chemicznych, elektrolitów, cieczy procesowych zawierających duże zanieczyszczenia mechaniczne, cząstki metali, szlam, zawieszone mikrocząstki, zawiesiny koloidalne itp. „MFU- 5NP.22" może być stosowany do filtracji i jednoczesnego usuwania ciał stałych o różnym charakterze z roztworów chemicznych, cieczy technicznych, cząstek metali, szlamu, zanieczyszczeń „nieorganicznych” i organicznych, zanieczyszczeń (za pomocą filtrów z drobno granulowanym węglem aktywnym).

W skład instalacji filtracyjnej wchodzą dwa zbiorniki filtracyjne wykonane z żaroodpornego polipropylenu, odśrodkowa pompa chemiczna, zawory odcinające i sterujące, manometr z separatorem membranowym, wyłącznik przeciwwilgociowy, armatura rurociągowa oraz osprzęt technologiczny.

Aby zapewnić pracę zespołu filtrującego i pompowania cieczy, stosuje się odśrodkowe pompy chemiczne z uszczelnieniami mechanicznymi, które charakteryzują się dużą wydajnością, dużą objętością, co umożliwia pompowanie gorących i agresywnych chemicznie cieczy. Wkłady filtracyjne workowe, wkładowe i węglowe służą do filtrowania roztworów chemicznych, elektrolitów, cieczy procesowych.

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Urządzenie wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi

Wersja materiałowa urządzenia wielofunkcyjnego: żaroodporny (wzmocniony) polipropylen

* Istnieje możliwość krótkotrwałego przekroczenia temperatury do 95°C w trybie awaryjnym

OPISY TECHNICZNE:

WYDAJNOŚĆ MATERIAŁU FMU. Polipropylen (temperatura cieczy do 80 °C, krótkotrwale do ~100 °C). Mieszanka PVC (temperatura cieczy do 60 °C). Fluoroplast PTFE (temperatura cieczy do 120 °C). Odpowiada warunkom pracy UHL3.

FILTRY WORKOWE. Filtry workowe są wykonane z wysokiej jakości włóknin hydrofilowych materiałów polimerowych, mają dużą powierzchnię filtracji, niski opór hydrauliczny, wysoki współczynnik przenoszenia masy i wysoką zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń. Filtry workowe zapewniają filtrację o wysokim przepływie i pozwalają zatrzymać duże cząstki mechaniczne, zawieszone mikrocząstki i zawiesiny..

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

FILTRY WKŁADOWE. Filtry wkładowe, wgłębne, teksturowane włókna polimerowe lub filtry z drobnoziarnistym węglem aktywnym (Silcarbon). Filtry kasetowe (wkładowe) są wykonane określoną techniką nawijania teksturowanych nici polimerowych, ze wzrostem gęstości ułożenia promieniowego od warstw zewnętrznych do warstw wewnętrznych. Filtry kasetowe (wkładowe) zapewniają głęboką filtrację i pozwalają zatrzymać nierozpuszczalne cząstki mechaniczne, zawieszone mikrocząstki, związki koloidalne o wielkości od 0,5 do 50 mikronów.

POMPY CHEMICZNE ZE SPRZĘGŁEM MAGNETYCZNYM (MDH, Chiny; Iwaki, Japonia). Odśrodkowe (bezuszczelkowe) pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym służą do pompowania cieczy w zespołach filtrujących FKM-5NP.22. Pompy chemiczne ze sprzęgłem magnetycznym mają konstrukcję całkowicie szczelną (moment obrotowy silnika elektrycznego przenoszony jest na wirnik pompy za pomocą pola magnetycznego, bez kontaktu wału ze ścieżką przepływu), charakteryzują się wysoką niezawodnością, wysoką sprawnością objętościową oraz zapewnić bezpieczne (bez wycieków) tłoczenie gorących i agresywnych chemicznie cieczy technologicznych. W zależności od składu chemicznego i temperatury filtrowanej cieczy elementy części przepływowej pompy wykonane są z poliuretanu (PP) lub fluoroplastu (PVDF).

INSTALACJA ULTROFILTRACJI

(ULTRAFILTRACJA WODY, CIECZY PRZEMYSŁOWYCH, ZAWIESIEŃ, LAKIERÓW)

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Jednostka ultrafiltracyjna jest stosowana w systemach uzdatniania wody, do ultraprecyzyjnego oczyszczania wody, do ultrafiltracji różnych cieczy przemysłowych, do regeneracji i usuwania zanieczyszczeń małocząsteczkowych z emulsji polimerowych, zawiesin, lakierów (w celu zmniejszenia ilości lepkich niekoagulowanych cząstek ), do zatężania i frakcjonowania roztworów chemicznych i biologicznych, roztworów produktów spożywczych.

Instalacja do ultrafiltracji składa się ze zbiornika filtrującego i modułu ultrafiltracyjnego (modułów ultrafiltracyjnych) i zawiera metalową ramę nośną, odśrodkową pompę chemiczną, zawory odcinające i sterujące, manometry z separatorami membranowymi, wyłącznik odporny na wilgoć, złączki rurociągów i wyposażenie technologiczne.

Do ultrafiltracji i dokładnego oczyszczania cieczy stosuje się moduły do ultrafiltracji ciśnieniowej (UF.404/604/804.EP) wykonane z hydrofilowych membran polieterosulfonowych (PESM) z włókien kapilarnych. Moduły ultrafiltracyjne wykonane z polieterosulfonu mają hydrodynamicznie zoptymalizowaną konstrukcję wewnętrzną, mają dużą powierzchnię właściwą, wysoki współczynnik przenoszenia masy, zapewniają wysoką skuteczność separacji i długą żywotność (wytrzymują wielokrotną regenerację, czyszczenie pod ciśnieniem wstecznym) i pozwalają na zatrzymanie cząstek do wielkości 0,02 mikrona.

Urządzenie wykonane jest zgodnie z wymaganiami technicznymi.

*hydrofilowa membrana polieterosulfonowa (PESM)

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

Opis techniczny: FILTRACJA WSTĘPNA. Do filtracji wstępnej i usuwania cząstek makroskopowych stosuje się filtry wkładowe (wkładowe) wgłębne, wykonane z teksturowanych włókien polimerowych, o różnej promieniowej gęstości zwojów i pozwalające na zatrzymanie cząstek mechanicznych, zawieszonych mikrocząstek o wielkości powyżej 10 mikronów. ULTRAFILTRACJA. Do ultrafiltracji i barometrycznej separacji cieczy stosuje się moduły ultrafiltracyjne (UF.404.EP/604.EP/804.EP) z membranami z włókien kapilarnych z hydrofilowego polieterosulfonu. Moduły ultrafiltracyjne (UF.404.EP / 604.EP / 804.EP) wykonane z membran polieterosulfonowych charakteryzują się dużą powierzchnią właściwą, niskim oporem hydraulicznym, wysokim współczynnikiem przenoszenia masy, wysoką wydajnością separacji i zapewniają znaczną żywotność (wytrzymują wielokrotną regenerację , czyszczenie przepływem wstecznym pod ciśnieniem) i pozwala na utrzymanie cząstek o wielkości do 0,02 mikrona

Filtracja do galwanizacji, elektrolitu, cynkowania

POMPOWANIE CIECZY. Odśrodkowe pompy chemiczne służą do zapewnienia pracy jednostki ultrafiltracyjnej i pompowania cieczy. Magnetyczne pompy chemiczne są w pełni uszczelnione, wysoce niezawodne, wysoce wydajne i zapewniają bezpieczne (bez wycieków) pompowanie gorących, toksycznych, chemicznie agresywnych lub ultra czystych cieczy.

Filtr towarów
Dostępność towaru
Cena , PLN
Producent
Materiał
Zasilanie
Moc, kW
Wyczyść
Używamy plików cookie, aby strona była dla Ciebie lepsza.