KATALOG
Przykłady zastosowań pomp
Usługi inżynieryjne
Hydranty i sprzęt
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
KATALOG
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
FILTR PRODUKTÓW
Dostępność towaru
Cena , PLN
Wydajność, m3/godz
Wysokość podnoszenia, m.w.St
Moc, kW
Zasilanie
Materiał
Seria pomp
Typ Pompy
Typ napędu
Rodzaj instalacji
Kraj pochodzenia
Wyczyść
Pomoc w doborze
+48 22 390 63 48
Dział sprzedaży
W przypadku jakichkolwiek pytań podczas składania zamówienia, prosimy o kontakt pod wskazanym numerem telefonu.

Lub wypełnij formularz na stronie
Pomoc w doborze

Pompy magnetyczne

Pompy magnetyczne
Posiadamy szeroką gamę pomp magnetycznych.
W naszym sklepie możesz kupić pompy magnetyczne od firm Debem, Fluimac i wielu innych producentów.
Możesz również niżej zapoznać się z zasadą działania pomp magnetycznych.
Dostępność towaru
Cena , PLN
0
Wydajność, m3/godz
0
Wysokość podnoszenia, m.w.St
0
Moc, kW
0
Zasilanie
0
Materiał
0
Seria pomp
0
Typ Pompy
0
Typ napędu
0
Rodzaj instalacji
0
Kraj pochodzenia
0

Zasada działania pomp bez uszczelnienia ze sprzęgłem magnetycznym

Pompy z napędem magnetycznym wykorzystują standardowy silnik elektryczny do napędzania zespołu magnesów trwałych znajdującego się na trzpieniu lub zespole napędowym na zewnątrz obudowy. Napęd magnetyczny osadzony jest na drugim wale, który napędzany jest standardowym silnikiem. Wewnętrzne wirujące pole magnetyczne napędza wewnętrzny wirnik. Współosiowy moment synchroniczny składa się z dwóch pierścieni magnesów trwałych, jak pokazano na rysunku 1. Pole magnetyczne jest ustawione między biegunami północnym i południowym magnesu napędowego. Gwarantuje to brak poślizgu lub synchronicznego momentu obrotowego sprzęgła. Pokazano pole magnetyczne kropkowane linie i zacienione obszary na rysunku 2.

Rysunek 1. Zasada działania pomp hermetycznie zamkniętych ze sprzęgłem magnetycznym
Rysunek 2. Pole magnetyczne

Rysunek 3. Pompa z napędem magnetycznym
Pompa z napędem magnetycznym nie ma połączenia między wałem napędowym pompy a silnikiem napędowym (rys. 3). Przestrzeń zwykle zajmowaną przez uszczelnienie mechaniczne lub dławnicę zajmuje napęd magnetyczny. Połączona z konwencjonalną pompą spirala jest tylną obudową lub cylindryczną powłoką izolacyjną, która jest uszczelniona płaską uszczelką, aby zapobiec ucieczce płynu do otoczenia. Wirnik odśrodkowy jest osadzony na łożyskach ślizgowych wewnątrz osłony izolacyjnej, która zawiera również wewnętrzny wirnik lub pierścień przepływowy.

Na zewnątrz powłoki izolacyjnej zewnętrzny pierścień magnetyczny jest obracany przez odpowiedni główny element poruszający. Strumień magnetyczny przechodzi przez szczelinę powietrzną i powłokę izolacyjną do wirnika wewnętrznego, który podąża za wirnikiem zewnętrznym bez fizycznego kontaktu. Osłona izolacyjna lub ograniczająca zapobiega wyciekom z/do układu pompującego i ma zwykle grubość 1,5 mm i jest wykonana z materiału o wysokiej odporności na korozję.

Szklana konstrukcja

Obudowa - jest barierą ciśnieniową, która jest instalowana między siłownikiem a siłownikiem magnetycznym. Musi zawierać pełne ciśnienie robocze pompy, ponieważ izoluje pompowaną ciecz od wpływu atmosfery. Pojedyncza monolityczna powłoka zapewnia lepszą niezawodność, eliminuje szwy przy stosowaniu dwuczęściowych konstrukcji skorupowych.

Ponieważ pole magnetyczne momentu obrotowego musi przechodzić przez szkło, musi być ono wykonane z materiałów niemagnetycznych. Typowe dla okularów są materiały niemagnetyczne, takie jak Hastelloy czy 316SS. Obrót misy w polu magnetycznym indukuje prądy wirowe, które wytwarzają ciepło i muszą zostać usunięte z obwodu recyrkulacji cieczy.

Prądy wirowe powodują również straty mocy, co z kolei zmniejsza wydajność pompy. Metale o niskiej przewodności elektrycznej mają mniejsze straty na prądy wirowe, zapewniając najlepszą wydajność. Hastelloy ma stosunkowo niską przewodność elektryczną i dobrą odporność na korozję, co czyni go doskonałym wyborem do metalowych kubków. Materiały nieprzewodzące elektryczności, takie jak tworzywa sztuczne i ceramika, są również dobrym wyborem na kubki, ponieważ straty prądów wirowych są całkowicie wyeliminowane. Dzięki temu sprawność pompy jest równa sprawności pomp szczelnych. Plastikowe kubki są zazwyczaj ograniczone do niższych ciśnień i temperatur ze względu na ograniczoną wytrzymałość tworzyw sztucznych.

Tuleje i łożyska

Pompy z napędem magnetycznym wykorzystują system smarowania do podtrzymywania wewnętrznego wirnika. Łożyska te mogą wykazywać właściwości korozyjne pompowanej cieczy i dlatego muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję. Dwa powszechnie stosowane materiały to węgiel o dużej gęstości i węglik krzemu (SIC). Czysty SIC jest lepszy od reaktywnego (SIC), ponieważ reaktywny (SIC) pozostawia wolny krzem w matrycy, co powoduje zmniejszoną odporność chemiczną i niską wytrzymałość.

Węgiel hipergęsty na węgliku krzemu zapewnia dłuższą żywotność w różnych zastosowaniach chemicznych i ma takie zalety, że zapewnia krótkotrwałe dosmarowywanie w ekstremalnych warunkach.

Węglik krzemu kontra węglik krzemu zapewnia doskonałą żywotność w prawie wszystkich zastosowaniach chemicznych. Jego twardość, wysoka przewodność cieplna, wytrzymałość sprawiają, że jest doskonałym materiałem łożyskowym. Węglik krzemu należy nakładać ostrożnie, aby uniknąć odprysków. Węglik krzemu ma bardzo ograniczoną zdolność smarowania w dolnej granicy normalnych warunków pracy.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZASILANIA POMP


Rysunek 4. Wewnętrzny system zaopatrzenia
Niewielka część przepływu pompy głównej jest odprowadzana z wylotu pompy i wprowadzana do napędu magnetycznego bezpośrednio z obszaru wysokiego ciśnienia w obudowie lub z zewnętrznego połączenia w kołnierzu wylotu pompy, gdzie można zainstalować odpowiedni filtr siatkowy do filtra pompowanego strumienia cieczy przed wejściem do napędu magnetycznego (rys.4).

Wewnętrzna ścieżka podawania różni się w zależności od producenta, o ile do chłodzenia i smarowania łożysk stosowane jest prawidłowe ciśnienie i przepływ. Pompy ICM utrzymują ciśnienie wewnętrzne powyżej 30% ciśnienia wylotowego pompy, aby zatrzymać parowanie. Na wyjściu napędu magnetycznego płyn wraca do tyłu wirnika pod ciśnieniem znacznie wyższym niż ciśnienie ssania, co zapobiega parowaniu, ponieważ płyn opuszczający napęd jest podgrzewany o kilka stopni powyżej temperatury wlotowej.

Zalecenia dotyczące instalacji i obsługi

Płyn procesowy jest w bliskim kontakcie z wewnętrznymi mechanizmami roboczymi napędu magnetycznego, a zależność napędu od utrzymania przepływu płynu procesowego może zostać zakłócona przez awarię procesu wymagającą serwisowania podczas instalacji i eksploatacji pomp z napędem magnetycznym.

Pomyślną eksploatację i 100% projektowaną żywotność można osiągnąć przy starannym rozważeniu:

  1. Charakterystyka pompowanych cieczy
  2. Kontrola przepływu procesu

1) CHARAKTERYSTYKA POMPOWANYCH CIECZY

Należy wziąć pod uwagę następujące właściwości pompowanej cieczy ze względu na ich wpływ na niezawodność i wydajność pompy.

  • Specyficzna pojemność cieplna
  • Lepkość
  • Współczynnik zmiany ciśnienia pary
  • Rozpuszczony gaz
  • Powstawanie gaz
  • Brud

Ciepło właściwe i współczynnik zmiany ciśnienia pary są ważnymi czynnikami, ponieważ obliczenia bilansu cieplnego są wykonywane dla wewnętrznego systemu przepływu pompy, tak aby nie było błysku wewnątrz pompy, gdy określony produkt jest poruszany.

Obliczenie to jest wykonywane w fazie projektowania w warunkach minimalnych i maksymalnych oczekiwanych przepływów.
Lepkość - pompy odśrodkowe napędzane magnetycznie do użytku mogą być używane z cieczami do 200 cP. Wysoka lepkość może występować przez ograniczony czas, na przykład podczas zimnego rozruchu w układach gorącego oleju. Wraz ze wzrostem lepkości spada sprawność i wydajność pompy, co jest odpowiednio udokumentowane w Instytucie Hydrauliki oraz w dokumentacji producentów.

Straty tarcia pomp napędzanych magnetycznie w częściach wewnętrznych i kanałach przepływowych są znacznie zwiększone. W przypadku płynów, które mogą być lepkie podczas zimnego rozruchu, podgrzewania lub łagodnego rozruchu, zalecany może być napęd o zmiennej prędkości.


Rysunek 5
Rozpuszczony gaz - wpływ nawet niewielkiej ilości rozpuszczonego gazu na wydajność pompy odśrodkowej jest znaczący (rysunek 5). Oprócz niektórych płynów, które wykazują podobieństwo do powietrza lub gazów formacyjnych, najczęstszą przyczyną dyfuzji gazu jest porywanie się z płynu wirującego w źle zaprojektowanych komorach ssących. Istnieją wytyczne dotyczące zanurzania lub wkładania dysz, a odwrócenie przepływu zapobiegające wirowaniu jest przydatne w niektórych sytuacjach.

W pompach z napędem magnetycznym, które do smarowania łożysk wykorzystują płyn procesowy, wymagane jest dokładne obliczenie i zaprojektowanie wewnętrznego przepływu nieustalonego, ponieważ gazy w naturalny sposób gromadzą się w środku pompy w wyniku rotacji. Umiejętna konstrukcja umożliwi przepływ gazu przez siłownik bez gromadzenia się w obszarach niskiego ciśnienia.

Zanieczyszczenie - standardowe pompy mogą przenosić od 3 do 5% ciał stałych do 150 mikronów, jeśli są wyposażone w łożyska ceramiczne. Możliwe jest pompowanie do 30% ciał stałych z cząstkami o wielkości do 750 mikronów, jeśli czysta ciecz jest dostarczana do łożysk napędu magnetycznego. Oczywiście wirnik musi mieć odpowiednią konstrukcję dla brył tej części.

Podczas przemieszczania ciał stałych należy wziąć pod uwagę ich naturę, tj. czy substancje lepkie mogą gromadzić się i blokować kanały. Jeżeli substancje te są gruboziarniste, należy to uwzględnić przy produkcji materiałów.

Duże cząstki można oddzielić za pomocą filtrów. Jeśli jest magnetyczny, można zastosować filtr magnetyczny, aby zapobiec przywieraniu cząstek magnetycznych do namagnesowanego wirnika wewnętrznego.

2) Kontrola przepływu


Rysunek 6. Krzywa pompy przy maksymalnym przepływie
Każda pompa musi być eksploatowana w określonym środowisku projektowym, aby uzyskać maksymalną żywotność. Ważne jest, aby zrozumieć, że pompa zostanie zaprojektowana do pracy w takich warunkach granicznych. Krzywe wydajności producenta pokazują wydajność pompy tylko do około 120% przepływu projektowego. Poza tym krzywa będzie bardzo nieprzewidywalna i niestabilna (rysunek 6).

Jeśli pompa pracuje przy zbyt małym natężeniu przepływu, może wystąpić silne przegrzanie i wymagana wysokość podnoszenia cieczy nad króćcem ssawnym pompy (NPSH) znacznie wzrośnie z powodu recyrkulacji przepływu i wytwarzania ciepła. Ponadto w przypadku stosowania pomp spiralnych wzrosną obciążenia łożyska promieniowego.

Jeśli pompa pracuje przy zbyt wysokim natężeniu przepływu, wymagana wysokość podnoszenia cieczy powyżej króćca ssawnego pompy gwałtownie wzrośnie i może przekroczyć dostępną wysokość, a następnie wystąpi niebezpieczna kawitacja. Ponadto spadek ciśnienia pompy może zostać zredukowany do poziomu, który nie jest w stanie utrzymać odpowiedniego przepływu sprzężenia magnetycznego, co skutkuje wewnętrznym błyskiem.


Rysunek 7. Bezpieczny zakres działania
Jeśli pompa pracuje ze zbyt małym wirnikiem, wysokość tłoczenia może być niewystarczająca do uzyskania pełnego przepływu w celu schłodzenia połączenia.
Z tych powodów dla każdej konstrukcji pompy istnieje bezpieczny zakres pracy (rys. 7)
W celu zagwarantowania regulacji przepływu konieczne jest zapewnienie rurociągów ssawnych i tłocznych. Linia zasilająca steruje przepływem wylotowym i wysokością podnoszenia pompy. Rurociąg ssawny określa dostępną wysokość podnoszenia cieczy nad króćcem ssawnym pompy (ciśnienie w pompie jest wyższe niż ciśnienie wrzenia cieczy).

Istnieje wiele opublikowanych danych pozwalających określić straty spowodowane tarciem na wyjściu. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby łączne współczynniki bezpieczeństwa nie prowadziły do zastosowania wymaganej wysokości podnoszenia przekraczającej wysokość nominalną, tak aby pompa pracowała w strefie wydajności na prawo od jej krzywej. Tam, gdzie wymagania procesowe są poniżej minimalnego określonego natężenia przepływu dla pompy, można zastosować obejście, aby zapewnić zawsze wystarczający przepływ przez pompę. Należy zwrócić uwagę na lokalizację przepływu powrotnego z linii obejściowej, aby uniknąć porywania gazu lub turbulencji.
Po stronie obniżonego ciśnienia pompy konieczna jest dokładna analiza w celu zapewnienia, że istnieje wystarczający margines bezpieczeństwa między dostępną wysokością cieczy powyżej wlotu pompy a żądaną wysokością podnoszenia dla wszystkich możliwych prędkości przepływu, które mogą wystąpić. Skręcenia, filtry, zawory i zawirowania obniżają ciśnienie ssania i zakłócają płynemu przepływu w pompie.

Należy pamiętać, że opublikowane krzywe wysokości ssania dla pomp wodnych i dla pomp są testowane fabrycznie w idealnych warunkach ssania pod kontrolą. Obecność rozproszonego i porywanego gazu wpłynie na działanie kawitacji i mogą być konieczne testy w terenie, aby w pełni uwzględnić ten stan.

Rozważania dotyczące płynów i kontrola przepływu skupiają uwagę użytkowników na obszarach, które są kluczowe dla sukcesu pompy z napędem magnetycznym. Mogą wystąpić awarie i nieprzewidywalne warunki, też jest możliwe zastosowanie szerokiej gamy oprzyrządowania w celu zapewnienia ochrony pompy i monitorowania stanu.

Monitorowanie stanu

Przy odpowiednim zasilaniu napędu magnetycznego pompa wytrzyma oczekiwaną żywotność. Mogą wystąpić liczne awarie systemu i interakcje między pompą a systemem, co skutkuje zablokowaniem lub przerywanym przepływem do napędu magnetycznego. Monitorowanie stanu napędu magnetycznego koncentruje się głównie wokół:

a) Zapewnienie odpowiedniego dopływu środka smarnego do napędu i łożysk.
b) Wykrywanie faktów braku lub spadku wydajności.
c) Wykrywanie oznak zużycia lub zatarcia pompy (oddzielenia) na skutek braku zasilania lub na skutek uszkodzeń mechanicznych spowodowanych awarią systemu (tj. kawitacja / praca przerywana bez smarowania).

Filtr towarów
Dostępność towaru
Cena , PLN
Wydajność, m3/godz
Wysokość podnoszenia, m.w.St
Moc, kW
Zasilanie
Materiał
Seria pomp
Typ Pompy
Typ napędu
Rodzaj instalacji
Kraj pochodzenia
Wyczyść
Używamy plików cookie, aby strona była dla Ciebie lepsza.