KATALOG
Przykłady zastosowań pomp
Silniki Diesla z WOM 3000 obrotów
Systemy dla hydroponiki
Usługi inżynieryjne
Prózniowo-wyparne instalacje
Enzymy, drożdże alkoholowe, środki antyseptyczne do produkcji alkoholu
Produkt do higienicznej dezynfekcji
Suszarki z separatorem wilgoci
Hydranty i sprzęt
Kotły na paliwo stałe
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
KATALOG
koszyk jest pusty0 zł0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
0
Przedmioty w koszyku
koszyk jest pusty
FILTR PRODUKTÓW
Dostępność towaru
Cena , PLN
Zasilanie
Producent
Wyczyść
Pomoc w doborze
+48 22 390 63 48
Dział sprzedaży
W przypadku jakichkolwiek pytań podczas składania zamówienia, prosimy o kontakt pod wskazanym numerem telefonu.

Lub wypełnij formularz na stronie
Pomoc w doborze

Analizatory fotometryczne

Dostępność towaru
Cena , PLN
0
Zasilanie
0
Producent
0

Analizatory FAS

Przeznaczony do pomiaru stężenia masowego zawiesin o różnym składzie rozproszonym w próbkach wody naturalnej, pitnej i ściekowej metodą fotometryczną.

Obecnie analizatory FAS wykorzystywane są przy realizacji działań z zakresu ochrony środowiska:

  • w praktyce sanitarno-środowiskowej kontroli wykorzystania naturalnych zasobów wodnych”
  • w praktyce kontroli technologicznej na oczyszczalniach ścieków

W przyszłości analizatory FAS mogą znaleźć zastosowanie w praktyce monitorowania stężenia zawiesin w wodach przemysłowych wykorzystywanych w procesach technologicznych w różnych gałęziach przemysłu i rolnictwie.

Parametry metrologiczne analizatora PAS umożliwiają pomiar stężenia masowego zawiesiny (SSC) w ośrodkach ciekłych zdyspergowanych z fazą stałą (zawiesinami) o szerokim zakresie właściwości fizykochemicznych:

  • Odporne na sedymentację grubo zdyspergowane i drobno zdyspergowane, w tym ośrodki koloidalne o dowolnym składzie chemicznym i barwie z fazą rozproszoną pochodzenia mineralnego lub organicznego o dowolnym składzie chemicznym i dowolnym kształcie (kuliste, sześcienne, płytkowe i inne, z wyjątkiem nitkowatych).
  • W przeciwieństwie do z natury pracochłonnej metody grawimetrycznej (wagowej) pomiaru stężenia zawiesiny, użycie analizatora PAS nie wymaga stacjonarnego laboratorium chemicznego z różnorodnym sprzętem i odczynnikami;
  • Analizator PAS umożliwia ekspresową ocenę stężenia zawiesiny bezpośrednio u źródła analizowanego obiektu (środowiska wodnego). Przystosowany do pracy w laboratoriach stacjonarnych i mobilnych, a także na wyprawach (warunki terenowe);
  • Skala pomiarowa analizatora jest kalibrowana w jednostkach stężenia masowego zawiesiny (mg/dm³);

Analizatory nie są przeznaczone do pomiaru stężenia masowego zawiesiny ciał stałych w emulsjach, piankach, zolu, a także w jakichkolwiek ośrodkach zdyspergowanych gazowo i w stanie stałym.

Analizator jest narzędziem do analizy fotometrycznej, które wraz z analizą grawimetryczną (wagową) należy do grupy fizykochemicznych metod ilościowej analizy chemicznej.

W odróżnieniu od innych przyrządów fotometrycznych (nefelometry, mętnościomierze itp.) analizator PAS nie wymaga dodatkowych procedur do porównawczego wyznaczania wskaźników pośrednich stopnia zmętnienia i przezroczystości oraz ich konwersji na wskaźniki bezpośrednie stężenia zawiesiny w analizowanym obiekt.

  • Dla wygody wizualnej obserwacji wyników strojenia i pomiarów analizator FAW wykorzystuje analogowy tryb wyświetlania informacji
  • W przeciwieństwie do przyrządów stosowanych w metodach miareczkowych CCA, analizator PAS nie wymaga tworzenia i utrzymywania specjalnych warunków uzyskiwania wyników pomiarów stężenia zawiesiny – temperatury i objętości roztworu, stężenia jakichkolwiek odczynników (odczynników ), prędkość mieszania, czas pomiaru
Filtr towarów
Dostępność towaru
Cena , PLN
Zasilanie
Producent
Wyczyść
Używamy plików cookie, aby strona była dla Ciebie lepsza.